Biography

(Polish version below)
She is not only playing… She lives in music… (Sonja Koller, General Anzeiger )

Joanna Sochacka has already been a very successful performing artist. So far she performed in such countries as Israel, France, Switzerland, Austria, USA, Moldova, Estonia, Italy, Spain, England, Holland, Czech Republic and Germany. She played in many renowned concert halls including Carnegie Hall in New York, Beethoven Haus Chamber Hall in Bonn, Royal Albert Hall in London, Sala cu’Orga in Moldova, National Philharmonic Hall in Warsaw, Philharmonic Hall in Lodz, Philharmonic Hall in Kielce, Philharmonic Hall in Cracow, Villa Atma in Zakopane, National Forum of Music in Wroclaw, Liszt Concert Hall in Raiding. She regularly takes part in many international piano festivals as well as in chamber music concerts. Soon there will be available her first CD dedicated to F. Chopin’s music, recorded for Sheva Collection label from London as well as CD with Grażyna Bacewicz Piano Sonatas recorded for DUX recording producers (world premiere).

Joanna is a laureate of more than 20 international and national piano competitions including 17th International Competition Citta di Padova in Italy (I prize, special prizes including concert tour and press conference and II prize in Virtuosity Prize category). Lately she has been awarded grants by scholarship foundations such as Polish Ministry of Culture – Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2019), Rita Zimmermann Musik-Stiftung Bern (2019-2020), Rector of Academy of Music in Lódz for the best students (2019). From 2008 to 2012 she was supported by the Polish National Fund for Talented Children. She received several ,,Sapere auso” prizes for talented musicians (2009, 2010, 2011, 2016), Dartington Trust Scholarship (2007, 2013), scholarship from Institute of Adam Mickiewicz (2010).

At the moment she is studying at Universität fur Musik und darstellende Kunst Graz in Austria in the class of prof. Milana Chernyavska as well as she is completing her Doctoral Studies at the Academy of Music named of K.G. Bacewicz in Lodz with prof. Hanna Holeksa. She gratuated at the Academy of Music in Cracow with prof. Andrzej Pikul, and Haute École de Musique de Genève with prof. Fabrizio Chiovetta.

Furthermore she took part in many masterclasses and honed her skills under many outstanding teachers, including Dmitrij Bashkirov, Dmitri Alexeev, Jura Margulis, Paul Badura-Skoda, Jean Marc Luisada, Dina Yoffe, Anna Malikova, Kevin Kenner Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Victor Derevianko, Daniel Blumenthal, Aquiles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Akiko Ebi, Victor Derevianko, Tamas Ungar, Joaquín Soriano, Ralf Nattkemper, Andrzej Jasinski, Piotr Paleczny, Stanisław Tichonow, Uta Wayand, Waldemar Wojtal, Vida Vujic, Martino Tirimo, Konstanze Eickhorst, Tamara Stefanovich, Carlos Cebro, Elza Kolodin, Lilja Zilberstein.

 


 Ona nie tylko gra… Ona żyje muzyką (Sonja Koller, General Anzeiger )

Joanna Sochacka koncertowała do tej pory w kilkunastu krajach ( Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA , Izrael) i występowała z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w Royal Albert Hall w Londynie, w Chamber Hall Beethoven Haus w Bonn, w Filharmonii Narodowej w Mołdawii, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Filharmonia Krakowskiej, w Filharmonii Świętokrzyskiej, w Filharmonii Łódzkiej, w Willi ,,Atma’’ w Zakopanem, w Sali Koncertowej na Zamku Esterhazych w Eisenstadt, w Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Wkrótce ukażą się jej dwie debiutanckie płyty: poświęcona muzyce F. Chopina, nagrana dla angielskiej wytwórni Sheva Classics w dystrybucji Naxos i płyta z Sonatami Grażyny Bacewicz dla wytwórni DUX (światowa premiera). Artystka zajmuje się czynnie popularyzacją muzyki polskiej na świecie, szczególnie twórczości Grażyny Bacewicz, którą zajmuje się w ramach doktoratu.

Jest laureatką ponad 20 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych m.in. XVII Miedzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie ( I nagroda, nagrody specjalne i II nagroda w kategorii Virtuosite prize). Otrzymała liczne stypendia: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Piano Foundation (2019), Rita Zimmermann Musik Stiftung (2019), Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi dla najlepszych doktorantów (2018), Małopolskiej Fundacji ,,Sapere auso” ( 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2016/2017), Narodowego Instytutu im. A. Mickiewicza (2010), Rotary Club Kraków (2007), a także w latach 2008-2012 była podopieczną Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Obecnie studiuje na uczelni Universität fur Musik und darstellende Kunst Graz w Austrii w klasie prof. Milany Chernyavskiej, realizuje także studia doktoranckie na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie dr hab. Hanny Holeksy. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula, a także Haute École de Musique de Genève w Szwajcarii w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.

Doskonaliła swoje umiejętności na lekcjach i kursach mistrzowskich pod okiem wielu wybitnych pedagogów , m. in. Dmitrija Bashkirova, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Carlosa Cebro, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Emanuela Krasovskiego, Tamasa Ungara, Piotra Palecznego, Aquillesa delle Vigne, Paula Guldy, Andrzeja Jasińskiego, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Viktora Derevianko, Joaquína Soriano, Ralfa Nattkempera, Stanisława Tichonowa, Andrzeja Tatarskiego, Waldemara Wojtala, Martino Tirimo, Kazimierza Gierżoda, Uty Wayand, Tamary Stefanovich, Inge Rosar, Daniela Blumenthala, Klausa Hellwiga, Marca Silvermana, Otto Niederdorfera, Lilji Zilberstein.