Biography

(Polish version below)

Joanna Sochacka – polish pianist, described by critics:” she is not only playing…she lives in music” (Sonja Koller, General Anzeiger), “pianist who explores with intelligence and great pianistic culture the very different sound worlds” (Remi Franck, Pizzicato Magazine),”one of the most promising artists of the young generation” (Cihan Barrut, Classical Mag), “amazingly powerful and hypnotic, pianist who knows what she is about” (Lynn René Bayley, ArtMusic Lounge), “young pianist with great freedom and full control of the instrument” (Agata Kwiecińska, Ruch Muzyczny), “volatile virtuosity together with keeping up the intensity of playing and exciting passion’’ (Jean Dandresy, Clic Mag), “a woman on a mission” (Ralph Graves, WTJU Virginia).

She performed in several countries (England, France, Austria, Bulgaria, Germany, Czech Republic, Spain, Switzerland, Estonia, the Netherlands, Italy, Moldova, USA, Israel) in many prestigious concert halls, including: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Cracow Philharmonic, Mozarteum in Salzburg, Ferenc Liszt Concert Hall in Raiding. Her debut CD with the piano music of Grażyna Bacewicz (DUX 1689), which was a world phonographic premiere, was acclaimed by the global press, radio and television (one of the best new CD releases of the prestigious Gramophone Magazine). Soon there will be available her CD with Frederic Chopin’s music, recorded for the Sheva Collection in the Naxos distribution.

Joanna currently studies at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria in the class of prof. Milana Chernyavska. Moreover, she finished PhD studies at the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź in the class of dr hab. Hanna Holeksa. Graduated from K. Penderecki Academy of Music in Cracow on the class of prof. Andrzej Pikul and from Haute École de Musique de Genève in Switzerland in the class of prof. Fabrizio Chiovetta.

Prizewinner of more than 20 international piano competitions in England, USA, Estonia, France, Germany, Austria, Hungary incl. Medici International Music Competition in Brussels (II prize – 2021), 17th Citta di Padova International Competition in Padua (I prize and all special prizes – 2019), III Moritz Moszkowski International Piano Competition in Kielce, Poland (II prize and special prize – 2009). She received numerous scholarships, including: the Ministry of Culture and National Heritage Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2020), Dartington Scholarship Trust in England (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), the National Fund for Children (2008-2012), the National Adam Mickiewicz Institute (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern in Switzerland (2019), SEMP Mobility Program in Geneva, Switzerland (2019).

She is a PhD working as assistant in the Piano Department of Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź . Regularly she is a jury member at many international competitions including International Liszt Piano Youth Competition in China and Utrecht, Elevato International Piano Competition in Salzburg and Bern, IOPC- Instrumental Performance Competition in Łódź, Kreisler International Competition in Bonn, as well as Artistic Director of the Arthur Rubinstein Piano Prize Competition. Joanna provided masterclasses for Association Chinese Culture Music & Arts in China and Germany, BAMA International Piano Festival & Masterclasses in Canada, Masterclasses in Pancho Vladygerov Music School in Burgas, Bulgaria, Masterclasses for Polish Embassy in Caracas and Festival Europeo de Jovenes Solistas in Venezuela.

She honed her skills under the supervision of many outstanding pedagogues: Dmitry Bashkirov, Paul Badura-Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, Anna Malikova, Andrzej Jasiński, Jura Margulis, Dmitry Alexeev, Jean Marc Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Elza Kolodin, Piotr Paleczny, Bradley Bolen, Emanuel Krasovski, Aquilles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, Lilja Zilberstein.


Joanna Sochackapolska pianistka, określana przez krytyków: “pianistka, która nie tylko gra… ona żyje muzyką” (Sonja Koller, General Anzeiger), “jedna z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia“(Classical Mag), “artystka o hipnotycznej sile i dosadności brzemienia” (Lynn René Bayley),”pianistka z wielką inteligencją i kulturą pianistyczną eksplorującą bardzo różne światy dźwiękowe” (Remy Franck, Pizzicato Magazine), “pianistka grająca z poezją, wyrazistością i ulotną wirtuozerią, przy jednoczesnym zachowaniu intensywności gry i ekscytującej pasji.”( Jean Dandresy, Clic Mag), “pianistka o dużej swobodzie i pełnej kontroli” (Agata Kwiecińska, Ruch Muzyczny), “kobieta z misją.” (Ralph Graves, WTJU Virginia).

Koncertowała w kilkunastu krajach (Anglia, Francja, Bułgaria, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA, Izrael), występując z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Łódzkiej, Willi ,,Atma’’ w Zakopanem, Mozarteum w Salzburgu, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Jej debiutancka płyta z muzyką Grażyny Bacewicz (DUX 1689), będąca światową premierą fonograficzną, została bardzo entuzjastycznie przyjęta na całym świecie (jedna z najlepszych nowych premier fonograficznych Gramophone Magazine). Wkrótce dostępny będzie również jej album z muzyką Fryderyka Chopina nagrany dla wytwórni Sheva Collection w dystrybucji Naxos.

Studiuje obecnie na Universität für Musik und darstellende Kunst w Graz w Austrii, w klasie prof. Milany Chernyavskiej. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie dr hab. Hanny Holeksy, w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie prof. Andrzeja Pikula, a także w Haute École de Musique de Genève w Genewie, w Szwajcarii, w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.

Od najmłodszych lat zdobywa laury podczas konkursów pianistycznych, m.in. w Anglii, w USA, we Włoszech, Francji, w Niemczech, Estonii m.in. I nagrodę i wszystkie nagrody specjalne podczas XVII Międzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie (2019). Otrzymała również liczne stypendia, m.in: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Foundation (2020),, Dartington Scholarship Trust w Anglii (2013), Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2008-2012), Narodowego Instytutu Adama Mickiewicza (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern w Szwajcarii (2019), SEMP Mobility Programme w Szwajcarii (2019).

Związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie jest asystentem w Katedrze Fortepianu. Ponadto regularnie jest jurorem międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. International Liszt Piano Youth Competition w Chinach i Utrechcie, Elevato International Piano Competition w Salzburgu i w Bernie, Kreisler International Competition w Bonn, IOPC International Competition. Jest dyrektorem artystycznym konkursu Arthur Rubinstein Piano Prize. Ponadto od kilku lat prowadzi regularnie kursy mistrzowskie m.in. dla Association Chinese Culture Music & Arts w Chinach i Niemczech, BAMA International Festival & Masterclasses in Canada, Festival Europeo de Jovenes Solistas w Caracas, Wenezuela.

Doskonaliła swoje umiejętności pod okiem wielu wybitnych pedagogów, m. in. Dmitrija Bashkirova, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Andrzeja Jasińskiego, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Piotra Palecznego, Bradleya Bolena, Emanuela Krasovskiego, Aquillesa delle Vigne, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Lilji Zilberstein.