Biography

(Polish version below)

Joanna Sochacka – polish pianist, described by critics: “one of the most promising artists of the young generation” (Classical Mag), “amazingly powerful and hypnotic, pianist who knows what she is about” (Lynn René Bayley), “pianist who explores with intelligence and great pianistic culture, the very different sound worlds” (Remi Franck, Pizzicato Magazine), ” she is not only playing…she lives in music” (Sonja Koller, General Anzeiger).

She performed in several countries (England, France, Austria, Germany, Czech Republic, Spain, Switzerland, Estonia, the Netherlands, Italy, Moldova, USA, Israel) in many prestigious concert halls, including: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Cracow Philharmonic, Mozarteum in Salzburg, Ferenc Liszt Concert Hall in Raiding. Her debut CD with the piano music of Grażyna Bacewicz (DUX 1689), which was a world phonographic premiere, was acclaimed by the global press, radio and television (one of the best CD releases of Gramophone Magazine). Soon there will be available her CD with Frederic Chopin’s music, recorded for the Sheva Collection in the Naxos distribution.

Since the very young age, she became a prizewinner of international competitions in England, USA, Estonia, France, Germany, Austria, Hungary incl. 17th Citta di Padova International Competition in Padua (I prize and all special prizes – 2019). She received numerous scholarships, including: the Ministry of Culture and National Heritage Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2020), Dartington Scholarship Trust in England (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), the National Fund for Children (2008-2012), the National Adam Mickiewicz Institute (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern in Switzerland (2019), SEMP Mobility Program in Geneva, Switzerland (2019).

She is a jury member at many international competitions including International Liszt Piano Youth Competition in China and Utrecht, Elevato International Piano Competition in Salzburg and Bern, IOPC- Instrumental Performance Competition, Kreisler International Competition in Bonn, artistic director of the Arthur Rubinstein Piano Prize. Joanna provides masterclasses for Association Chinese Culture Music & Arts in China and Germany.

She currently studies at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria in the class of prof. Milana Chernyavska. Moreover, she is a PhD student at the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź in the class of dr hab. Hanna Holeksa. She graduated from Academy of Music in Cracow, class of prof. Andrzej Pikul, and from Haute École de Musique de Genève in Switzerland, class of prof. Fabrizio Chiovetta.

She honed her under the supervision of many outstanding pedagogues: Dmitry Bashkirov, Paula Badura-Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, Anna Malikova, Andrzej Jasiński, Jura Margulis, Dmitry Alexeev, Jean Marc Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Elza Kolodin, Piotr Paleczny, Bradley Bolen, Emanuel Krasovski, Aquilles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, Lilja Zilberstein.


Joanna Sochacka – polska pianistka, określana przez krytyków: “jedną z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia“(Classical Mag), “artystką o hipnotycznej sile i dosadności brzemienia” (Lynn René Bayley),”pianistką z wielką inteligencją i kulturą pianistyczną eksplorującą bardzo różne światy dźwiękowe” (Remy Franck, Pizzicato Magazine), “pianistką, która nie tylko gra… żyje muzyką” (Sonja Koller, General Anzeiger).

Koncertowała w kilkunastu krajach (Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA, Izrael), występując z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Łódzkiej, Willi ,,Atma’’ w Zakopanem, Mozarteum w Salzburgu, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Jej debiutancka płyta z muzyką Grażyny Bacewicz (DUX 1689), będąca światową premierą fonograficzną, została bardzo entuzjastycznie przyjęta na całym świecie (jedna z najlepszych nowych premier fonograficznych Gramophone Magazine). Wkrótce dostępny będzie również jej album z muzyką Fryderyka Chopina nagrany dla wytwórni Sheva Collection w dystrybucji Naxos.

Od najmłodszych lat zdobywa laury podczas konkursów pianistycznych, m.in. w Anglii, w USA, we Włoszech, Francji, w Niemczech, Estonii m.in. I nagrodę i wszystkie nagrody specjalne podczas XVII Międzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie (2019). Otrzymała również liczne stypendia, m.in: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Foundation (2020),, Dartington Scholarship Trust w Anglii (2013), Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2008-2012), Narodowego Instytutu Adama Mickiewicza (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern w Szwajcarii (2019), SEMP Mobility Programme w Szwajcarii (2019).

Joanna regularnie jest jurorem na międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. International Liszt Piano Youth Competition w Chinach i Utrechcie, Elevato International Piano Competition w Salzburgu i w Bernie, Kreisler International Competition w Bonn, IOPC International Competition. Jest dyrektorem artystycznym konkursu Arthur Rubinstein Piano Prize. Ponadto od kilku lat prowadzi regularnie kursy mistrzowskie m.in. dla Association Chinese Culture Music & Arts w Chinach i Niemczech.

Związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie realizuje doktorat w klasie dr hab. Hanny Holeksy. Studiuje ponadto w Universität für Musik und darstellende Kunst w Graz w Austrii, w klasie prof. Milany Chernyavskiej. Ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie prof. Andrzeja Pikula, a także w Haute École de Musique de Genève w Genewie, w Szwajcarii, w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.

Doskonaliła swoje umiejętności pod okiem wielu wybitnych pedagogów, m. in. Dmitrija Bashkirova, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Andrzeja Jasińskiego, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Piotra Palecznego, Bradleya Bolena, Emanuela Krasovskiego, Aquillesa delle Vigne, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Lilji Zilberstein.