Biography

(Polish and German versions below)

Joanna Sochacka – polish pianist, described by critics:” she is not only playing…she lives in  music” (Sonja Koller, General Anzeiger), “pianist who explores with intelligence and great pianistic culture the very different sound worlds” (Remi Franck, Pizzicato Magazine),”one of the most promising artists of the young generation” (Cihan Barrut, Classical Mag), “amazingly powerful and hypnotic, pianist who knows what she is about” (Lynn René Bayley, ArtMusic Lounge), “young pianist with great freedom and full control of the instrument” (Agata Kwiecińska, Ruch Muzyczny), “volatile virtuosity together with keeping up the intensity of playing and exciting passion.”(Jean Dandresy, Clic Mag), “a woman on a mission.” (Ralph Graves, WTJU Virginia).

 She has performed so far in many countries (England, France, Austria, Bulgaria, Germany, Czech Republic, Spain, Switzerland, Estonia, the Netherlands, Italy, Moldova, USA, Israel) in prestigious concert halls, including: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, Ehrbar Saal in Vienna, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Philharmonic Hall in Łódź, Cracow Philharmonic, Mozarteum in Salzburg, Ferenc Liszt Concert Hall in Raiding. Her debut CD with the piano music of  Grażyna Bacewicz (DUX 1689), which was a world phonographic premiere, was acclaimed by the global press, radio and television (one of the best new CD releases of the prestigious Gramophone Magazine). Recently her CD with Frederic Chopin’s music, recorded for the Sheva Collection in the Naxos distribution was premiered. She made many recordings and publications for radio and television in Poland, Brasil, Israel, England and USA.  

She is currently studying at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria in the class of prof. Milana Chernyavska. Moreover, she finished PhD studies at the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź in the class of dr hab. Hanna Holeksa. Graduated from K. Penderecki Academy of Music in Cracow in the class of prof. Andrzej Pikul and from Haute École de Musique de Genève in Switzerland in the class of prof. Fabrizio Chiovetta.

 Joanna is a prizewinner of many international piano competitions in England, USA, Estonia, France, Germany, Austria, Hungary incl. 17th Citta di Padova International Competition in Padua (I prize and all special prizes – 2019). She received numerous scholarships as specially gifted, including: the Ministry of Culture and National Heritage Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2018-2020), Dartington Scholarship Trust in England (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), the National Fund for Children (2008-2012), the National Adam Mickiewicz Institute (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern in Switzerland (2019), SEMP Mobility Program in Geneva, Switzerland (2019).

She is a PhD and assistant in the Piano Department of Grażyna and Kiejstut Bacewicz University of Music in Łódź and regularly a jury member at many international competitions including International Liszt Piano Youth Competition in China and Utrecht, Elevato International Piano Competition in Salzburg, Bern and Łódź, IOPC-  Instrumental Performance Competition, Trzciana International Piano Competition,  Kreisler International Competition in Bonn. Joanna is an Artistic Director of the Arthur Rubinstein Piano Prize Competition and AEGIO International Piano Competition – Europe.  Joanna provided masterclasses for Association Chinese Culture Music & Arts in China and Germany, BAMA International Piano Festival & Masterclasses in Canada, Forum of Young Pedagogues in Łódź, Poland, Masterclasses in Pancho Vladygerov Music School in Burgas, Bulgaria, Masterclasses for Polish Embassy in Caracas and Festival Europeo de Jovenes Solistas in Venezuela, 

She honed her skills under the supervision of many outstanding pedagogues: Dmitry Bashkirov,  Paul Badura-Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, Anna Malikova, Andrzej Jasiński, Jura Margulis, Dmitry Alexeev, Jean Marc Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Elza Kolodin, Piotr Paleczny, Bradley Bolen, Emanuel Krasovski, Aquilles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, Lilja Zilberstein.


Joanna Sochackapolska pianistka, określana przez krytyków: “ona nie tylko gra… ona żyje muzyką” (Sonja Koller, General Anzeiger), “jedna z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia“(Classical Mag), “artystka o hipnotycznej sile i dosadności brzemienia” (Lynn René Bayley),”pianistka z wielką inteligencją i kulturą pianistyczną eksplorującą bardzo różne światy dźwiękowe” (Remy Franck, Pizzicato Magazine), “pianistka grająca z poezją, wyrazistością i ulotną wirtuozerią, przy jednoczesnym zachowaniu intensywności gry i ekscytującej pasji.”( Jean Dandresy, Clic Mag), “pianistka o dużej swobodzie i pełnej kontroli” (Agata Kwiecińska, Ruch Muzyczny), ,,Sochacka eksploruje instrument, olśniewająco pokazując interakcje harmoniczne, zapierającą dech w piersiach dynamikę oraz mnogość niuansów i kolorów.” (Raul da Gama, World Music Report), “kobieta z misją.” (Ralph Graves, WTJU Virginia).

Koncertowała do tej pory w kilkunastu krajach (Anglia, Bułgaria, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA, Izrael), występując z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Łódzkiej, Mozarteum w Salzburgu, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Jej debiutancka płyta z muzyką Grażyny Bacewicz (DUX 1689), będąca światową premierą fonograficzną, została bardzo entuzjastycznie przyjęta na całym świecie i doceniona m.in. przez prestiżowy magazyn Gramophone. Jest już także dostępny jej album z muzyką Fryderyka Chopina nagrany dla wytwórni Sheva Collection w dystrybucji Naxos.

Laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych w Polsce, Anglii, USA, we Włoszech, Francji, w Niemczech, Estonii m.in. I nagrody i wszystkich nagród specjalnych podczas XVII Międzynarodowego Konkursu Città di Padova w Padwie (2019) II nagrody na XIII Międzynarodowym Konkursie Città di San Donà di Piave (2021) we Włoszech. Otrzymała również liczne stypendia, m.in: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Foundation (2020), Dartington Scholarship Trust w Anglii (2013), Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2008-2012), Narodowego Instytutu Adama Mickiewicza (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern w Szwajcarii (2019), SEMP Mobility Programme w Szwajcarii (2019).

Joanna jest Dyrektorem Artystycznym i Jurorem międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. International Liszt Piano Youth Competition w Chinach i Utrechcie, Elevato International Piano Competition w Salzburgu i w Bernie, Arthur Rubinstein Piano Prize w Łodzi, Kreisler International Competition w Bonn, AEGIO International Piano Competition – Europe. Ponadto prowadzi regularnie kursy mistrzowskie m.in. dla Association Chinese Culture Music & Arts w Chinach i Niemczech, BAMA Piano Festival &Masterclasses w Kanadzie, dla uniwersytetów El Sistema i Mozarteum Caracas w Wenezueli, dla Associazione Auditorium w Puglii we Włoszech.

Studiuje obecnie w Universität für Musik und darstellende Kunst w Graz w Austrii, w klasie prof. Milany Chernyavskiej. Jest asystentką w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie w 2021 obroniła doktorat pod kierunkiem dr hab. Hanny Holeksy. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie prof. Andrzeja Pikula, a także w Haute École de Musique de Genève w Genewie, w Szwajcarii, w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.

Doskonaliła swoje umiejętności pod okiem wielu wybitnych pedagogów, m. in. Dmitrija Bashkirova, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Andrzeja Jasińskiego, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Piotra Palecznego, Bradleya Bolena, Emanuela Krasovskiego, Aquillesa delle Vigne, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Lilji Zilberstein.


Joanna Sochacka – polnische Pianistin, von Kritikern beschrieben: „sie spielt nicht nur…sie lebt in der Musik“ (Sonja Koller, General Anzeiger), „Pianistin, die mit Intelligenz und großer pianistischer Kultur die sehr unterschiedlichen Klangwelten erforscht“ (Remi Franck, Pizzicato Magazine)“, „eine der vielversprechendsten Künstlerinnen der jungen Generation“ (Cihan Barrut, Classical Mag), „erstaunlich kraftvoll und hypnotisch, Pianistin, die weiß, worum es geht“ (Lynn René Bayley, ArtMusic Lounge), „junge Pianistin mit großer Freiheit und voller Beherrschung des Instruments“ (Agata Kwiecińska, Ruch Muzyczny), „flüchtige Virtuosität gepaart mit anhaltender Intensität des Spiels und aufregender Leidenschaft.“ (Jean Dandresy, Clic Mag), „eine Frau auf einer Mission.“ (Ralph Graves, WTJU-Virginia).

Sie hat in mehreren Ländern (England, Frankreich, Österreich, Bulgarien, Deutschland, Tschechische Republik, Spanien, Schweiz, Estland, Niederlande, Italien, Moldawien, USA, Israel) in vielen renommierten Konzertsälen gespielt, darunter: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Krakauer Philharmonie, Mozarteum in Salzburg, Ferenc Liszt Concert Hall in Raiding. Ihre Debüt-CD mit der Klaviermusik von Grażyna Bacewicz (DUX 1689), die eine phonographische Weltpremiere war, wurde von der weltweiten Presse, Radio und Fernsehen gefeiert (eine der besten neuen CDs des renommierten Gramophone Magazine). Neulich hat Premiere ihre CD mit Musik von Frederic Chopin , aufgenommen für die Sheva Collection im Naxos US Vertrieb.

Derzeit studiert sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Österreich, in der Klasse von Prof. Milana Chernyavska. Darüber hinaus, Sie ist ein Doktor und promovierte sie an der Musikakademie Grażyna und Kiejstut Bacewicz in Łódź in der Klasse von Prof. Hanna Holeksa. Absolvent der K. Penderecki Musikakademie in Krakau in der Klasse von Prof. Andrzej Pikul und von der Haute École de Musique de Genève in der Schweiz in der Klasse von Prof. Fabrizio Chiovetta.

Sie ist Preisträgerin von vielen internationalen Klavierwettbewerben in England, USA, Estland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn inkl. Medici International Music Competition (II. Preis – 2021), 17. Citta di Padova International Competition in Padua (I. Preis und alle Sonderpreise – 2019), III. Moritz Moszkowski International Piano Competition in Kielce, Polen (II. Preis und Sonderpreis – 2009). Sie erhielt zahlreiche Stipendien, darunter: das Ministry of Culture and National Heritage Young Poland (2020), die Julian Cochran Foundation (2020), Dartington Scholarship Trust in England (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), den National Fund for Children (2008-2012), das National Adam Mickiewicz Institute (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern in der Schweiz (2019), SEMP Mobilitätsprogramm in Genf, Schweiz (2019).

Sie promoviert und arbeitet als Assistentin an der Klavierabteilung der Musikakademie Grażyna und Kiejstut Bacewicz in Łódź. Sie ist regelmäßig Jurymitglied bei vielen internationalen Wettbewerben, darunter International Liszt Piano Youth Competition in China und Utrecht, Elevato International Piano Competition in Salzburg und Bern, IOPC-Instrumental Performance Competition, Trzciana International Piano Competition, „Music is Life“, Kreisler International Competition in Bonn sowie künstlerische Leiterin des Arthur-Rubinstein-Klavierpreiswettbewerbs und AEGIO International Piano Competition – Europe. Joanna gab Meisterkurse für die Association Chinese Culture Music & Arts in China und Deutschland, das BAMA International Piano Festival & Meisterkurse in Kanada, Meisterkurse an der Pancho Vladygerov Musikschule in Burgas, Bulgarien, Meisterkurse für die polnische Botschaft in Caracas und das Festival Europeo de Jovenes Solistas in Venezuela.

Sie verfeinerte ihre Fähigkeiten unter der Aufsicht vieler hervorragender Pädagogen: Dmitry Bashkirov, Paul Badura-Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, Anna Malikova, Andrzej Jasiński, Jura Margulis, Dmitry Alexeev, Jean Marc Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O ‘Hora, Elza Kolodin, Piotr Paleczny, Bradley Bolen, Emanuel Krasovski, Aquilles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, Lilja Zilberstein.