Biography

(Polish version below)

Joanna Sochacka has already been a very successful performing artist. So far she performed in such countries as Israel, France, Switzerland, Austria, USA, Moldova, Estonia, Italy, Spain, England, Holland, Czech Republic and Germany. She played in many renowned concert halls including Carnegie Hall in New York, Beethoven Haus Chamber Hall in Bonn, Royal Albert Hall in London, Sala cu’Orga in Moldova, National Philharmonic Hall in Warsaw, Philharmonic Hall in Lodz, Philharmonic Hall in Kielce, Philharmonic Hall in Cracow, Villa Atma in Zakopane, National Forum of Music in Wroclaw, Liszt Concert Hall in Raiding. She regularly takes part in many international piano festivals as well as in chamber music concerts. Soon there will be available her first CD dedicated to F. Chopin’s music, recorded for Sheva Collection label from London as well as CD with Grażyna Bacewicz Piano Sonatas recorded for DUX recording producers (world premiere).

Joanna is a laureate of many international and national piano competitions, including II Wiener Danubia International Competition (II prize ), IV Talents International Competition in Budapest (II prize), 17th International Competition Citta di Padova in Italy (I prize, special prizes including concert tour and press conference and II prize in Virtuosity Prize category), Golden Classical Music Awards in New York (II prize), IV International Piano Competition Ischia in Naples, Italy (II prize), International Chopin Piano Competition in Szafarnia (III prize), Grand Prize Virtuoso Competition in London (I prize), Emma Altberg Competition in Lodz (I prize), International Chopin Competition in Narva, Estonia (distinction and special prize), the International Moritz Moszkowski Piano Competition in Kielce (II prize and performance with orchestra), International Juliusz Zarębski Competition in Warsaw (II prize), Halina Czerny-Stefańska Chopin Piano Competiton in Cracow (I prize), International Piano Competition in Castellana Grotte, Italy (Grand Prix), Academy Concerto Competition in Cracow (I prize and debut with Cracow Philharmonic Orchestra).

Lately she has been awarded grants by scholarship foundations such as Polish Ministry of Culture – Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2019), Rita Zimmermann Musik-Stiftung Bern (2019-2020), Rector of Academy of Music in Lódz for the best students (2019). From 2008 to 2012 she was supported by the Polish National Fund for Talented Children. She received several ,,Sapere auso” prizes for talented musicians (2009, 2010, 2011, 2016), Dartington Trust Scholarship (2007, 2013), scholarship from Institute of Adam Mickiewicz (2010). She received scholarships for very prestigious masterclasses including Music Festival ,, Music Summer” in Dartington (2013), International Piano Masterclasses in Malaga(2015), and Tel Hai Piano Masterclasses in Israel (2017).

At the moment she is studying at Universität fur Musik und darstellende Kunst Graz in Austria for the Swiss-European Mobility Programme in the class of prof. Milana Chernyavska. She is studying at the Haute École de Musique de Genève with prof. Fabrizio Chiovetta as well as she is completing her Doctoral Studies at the Academy of Music named of K.G. Bacewicz in Lodz with prof. Hanna Holeksa.

Furthermore she took part in many masterclasses and honed her skills under many outstanding teachers, including Dmitrij Bashkirov, Dmitri Alexeev, Jura Margulis, Paul Badura-Skoda, Jean Marc Luisada, Dina Yoffe, Anna Malikova, Kevin Kenner Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Victor Derevianko, Daniel Blumenthal, Aquiles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Akiko Ebi, Victor Derevianko, Tamas Ungar, Joaquín Soriano, Ralf Nattkemper, Andrzej Jasinski, Piotr Paleczny, Stanisław Tichonow, Uta Wayand, Waldemar Wojtal, Vida Vujic, Martino Tirimo, Konstanze Eickhorst, Tamara Stefanovich, Carlos Cebro, Elza Kolodin, Lilja Zilberstein.

 


 

Joanna Sochacka koncertowała do tej pory w kilkunastu krajach ( Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA , Izrael) i występowała z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, w Royal Albert Hall w Londynie, w Chamber Hall Beethoven Haus w Bonn, w Filharmonii Narodowej w Mołdawii, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Filharmonia Krakowskiej, w Filharmonii Świętokrzyskiej, w Filharmonii Łódzkiej, w Willi ,,Atma’’ w Zakopanem, w Sali Koncertowej na Zamku Esterhazych w Eisenstadt, w Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Wkrótce ukażą się jej dwie debiutanckie płyty: poświęcona muzyce F. Chopina, nagrana dla angielskiej wytwórni Sheva Classics w dystrybucji Naxos i płyta z Sonatami Grażyny Bacewicz dla wytwórni DUX (światowa premiera). Artystka zajmuje się czynnie popularyzacją muzyki polskiej na świecie, szczególnie twórczości Grażyny Bacewicz, którą zajmuje się w ramach doktoratu.

Jest laureatką licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych: II Międzynarodowego Konkursu Wiener International Competition w Wiedniu, Austria (II nagroda), IV Międzynarodowego Konkursu Danubia Talents (II nagroda ), XVII Miedzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie ( I nagroda, nagrody specjalne i II nagroda w kategorii Virtuosite prize), Międzynarodowego Konkursu Golden Classical Music Awards w Nowym Jorku ( II nagroda i nagroda specjalna), IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Ischia w Neapolu ( II nagroda), Międzynarodowego Konkursu Grand Prize Virtuoso w Londynie’’( I nagroda ), XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Szafarni (III nagroda), Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. E. Altberg w Łodzi (I nagroda i nagroda specjalna), Międzynarodowego Konkursu im. M. Moszkowskiego w Kielcach (II nagroda i występ z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej), IV Międzynarodowego Konkursu im. J. Zarębskiego w Warszawie (II nagroda), Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narvie w Estonii (wyróżnienie i nagroda specjalna), Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Jaśle (III nagroda), II Ogólnopolskiego Turnieju Chopinowskiego im. Haliny i Ludwika Stefańskich w Krakowie (I nagroda), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Castellana Grotte we Włoszech (Grand Prix), IV Ogólnouczelnianego Konkursu Koncertów w Krakowie (I nagroda i występ z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej).

Otrzymała liczne stypendia: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Piano Foundation (2019), Rita Zimmermann Musik Stiftung (2019), Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi dla najlepszych doktorantów (2018), Małopolskiej Fundacji ,,Sapere auso” ( 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2016/2017), Narodowego Instytutu im. A. Mickiewicza (2010), Rotary Club Kraków (2007), a także w latach 2008-2012 była podopieczną Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Ponadto otrzymała stypendia na prestiżowe kursy mistrzowskie; Dartington Summer School w Anglii ( 2007, 2013), Malaga International Summer Masterclasses w Hiszpanii ( 2015), Tel-Hai Masterclasses w Izraelu (2017).

Obecnie studiuje na uczelni Universität fur Musik und darstellende Kunst Graz w Austrii w ramach programu Swiss-European Mobility Programme w klasie prof. Milany Chernyavskiej. Studentka Haute École de Musique de Genève w Szwajcarii w klasie prof. Fabrizio Chiovetty oraz studiów doktoranckich na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie dr hab. Hanny Holeksy.

Doskonaliła swoje umiejętności na lekcjach i kursach mistrzowskich pod okiem wielu wybitnych pedagogów , m. in. Dmitrija Bashkirova, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Carlosa Cebro, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Emanuela Krasovskiego, Tamasa Ungara, Piotra Palecznego, Aquillesa delle Vigne, Paula Guldy, Andrzeja Jasińskiego, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Viktora Derevianko, Joaquína Soriano, Ralfa Nattkempera, Stanisława Tichonowa, Andrzeja Tatarskiego, Waldemara Wojtala, Martino Tirimo, Kazimierza Gierżoda, Uty Wayand, Tamary Stefanovich, Inge Rosar, Daniela Blumenthala, Klausa Hellwiga, Marca Silvermana, Otto Niederdorfera, Lilji Zilberstein.