Biography

(Polish version below)
She is not only playing… She lives in music… (Sonja Koller, General Anzeiger )
Joanna Sochacka is a polish pianist, born in Mszana Dolna. So far, she has given recitals in several countries (England, France, Austria, Germany, Czech Republic, Spain, Switzerland, Estonia, the Netherlands, Italy, Moldova, USA, Israel) and has performed recitals in many prestigious concert halls, including: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Krakow Philharmonic, Świętokrzyska Philharmonic, Łódź Philharmonic, Villa “Atma” in Zakopane, the Concert Hall at the Esterhazy Castle in Eisenstadt, the Viennese Hall at the Mozarteum in Salzburg, the Concert Hall Ferenc Liszt in Raiding. Soon her two debut albums will be available – recorded for the Sheva Collection label in the Naxos distribution with the music of Fryderyk Chopin and the phonographic premiere of Grażyna Bacewicz’s piano works for the DUX label.
Joanna is already a judge of International Liszt Piano Youth Competition in China and Utrecht, Elevato International Piano Competition in Salzburg and Bern, IOPC- International Online Instrumental Performance Competition, Kreisler International Competition in Bonn, and a laureate of many international and national piano competitions, incl. 17th Citta di Padova International Competition in Padua (1st prize and all special prizes). She has performed with an orchestra several times, performing piano concertos by Mozart, Beethoven, Chopin and Tchaikovsky with such conductors as Maciej Tworek, Jacek Kraszewski. She received numerous scholarships, including: the Minister of Culture and National Heritage Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2020), Dartington Scholarship Trust in England (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), the National Fund for Children (2008-2012), the National Adam Mickiewicz Institute (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern in Switzerland (2019), SEMP Mobility Program in Switzerland (2019).
She studies at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria, in the class of prof. Milana Chernyavska and moreover, she is a PhD student at the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź in the class of dr hab. Hanna Holeksa. She graduated from the Music School in Tymbark in the class of Robert Rosiek and prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek, Academy of Music in Krakow, in the class of prof. Andrzej Pikul, as well as from Haute École de Musique de Genève in Switzerland in the class of prof. Fabrizio Chiovetta.
She honed her skills during international master classes, incl. Tel-Hai Masterclasses in Israel, Malaga Summer Festival & Masterclasses in Spain, Pianale Masterclasses in Germany under the supervision of many outstanding pianists, incl. Dmitry Bashkirov, Jura Margulis, Dmitry Alexeev, Jean Marc Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Elza Kolodin, Paula Badura-Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, Anna Malikova, Andrzej Jasiński, Piotr Paleczny, Bradley Bolen, Emanuel Krasovski, Aquilles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, Lilja Zilberstein. In addition, Joanna has been regularly providing masterclasses as a professor for Elevato International Masterclasses or Association Chinese Culture Music & Arts in China and Germany.
 

 Ona nie tylko gra… Ona żyje muzyką (Sonja Koller, General Anzeiger )

Joanna Sochacka to polska pianistka pochodząca z Mszany Dolnej. Do tej pory, koncertowała w kilkunastu krajach (Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA, Izrael) i występowała z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Łódzkiej, Willi ,,Atma’’ w Zakopanem, Sali Koncertowej na Zamku Esterhazych w Eisenstadt, Viennese Hall w Mozarteum w Salzburgu, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Wkrótce dostępne będą jej dwie debiutanckie płyty – nagrana dla wytwórni Sheva Collection w dystrybucji Naxos z muzyką Fryderyka Chopina i premiera fonograficzna dzieł fortepianowych Grażyny Bacewicz zrealizowana dla wytwórni DUX.
Joanna jest jurorem Międzynarodowego Konkursu International Liszt Piano Youth Competition w Chinach i Utrechcie, Elevato International Piano Competition w Salzburgu i w Bernie, IOPC International Online Instrumental Performance Competition, Kreisler International Competition w Bonn, a także laureatką wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych m.in. XVII Międzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie (I nagroda i wszystkie nagrody specjalne). Kilkukrotnie występowała z towarzyszeniem orkiestry, wykonując koncerty fortepianowe Mozarta, Beethovena, Chopina i Czajkowskiego pod batutą takich dyrygentów, jak Maciej Tworek, Jacek Kraszewski. Otrzymała liczne stypendia, m.in: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Foundation (2020),, Dartington Scholarship Trust w Anglii (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2008-2012), Narodowego Instytutu Adama Mickiewicza (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern w Szwajcarii (2019), SEMP Mobility Programme w Szwajcarii (2019).
Studiuje obecnie w Universität für Musik und darstellende Kunst w Graz w Austrii, w klasie prof. Milany Chernyavskiej, a ponadto jest doktorantką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie dr hab. Hanny Holeksy. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Tymbarku w klasie mgr. Roberta Rośka i prof. Haliny Waszkiewicz-Rosiek, studia na Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie prof. Andrzeja Pikula, a także studia na Haute École de Musique de Genève w Szwajcarii w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.
Doskonaliła swoje umiejętności podczas międzynarodowych kursów mistrzowskich m.in. Tel-Hai Masterclasses w Izraelu, Malaga Summer Festival & Masterclasses w Hiszpanii, Pianale Masterclasses w Niemczech pod okiem wielu wybitnych pedagogów, m. in. Dmitrija Bashkirova, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Andrzeja Jasińskiego, Piotra Palecznego, Bradleya Bolena, Emanuela Krasovskiego, Aquillesa delle Vigne, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Lilji Zilberstein. Ponadto Joanna od kilku lat prowadzi regularnie kursy mistrzowskie jako profesor m.in. dla Elevato International Masterclasses, czy Association Chinese Culture Music & Arts w Chinach i Niemczech.