Biography

(Polish version below)

Joanna Sochacka is a polish pianist, currently based in Vienna. So far, she has given recitals in several countries (England, France, Austria, Germany, Czech Republic, Spain, Switzerland, Estonia, the Netherlands, Italy, Moldova, USA, Israel) and has performed recitals in many prestigious concert halls, including: Carnegie Hall in New York, National Forum of Music in Wrocław, Royal Albert Hall in London, Beethoven-Haus Concert Hall in Bonn, National Philharmonic in Chisinau, National Philharmonic in Warsaw, Krakow Philharmonic, Świętokrzyska Philharmonic, Łódź Philharmonic, Villa “Atma” in Zakopane, Mozarteum in Salzburg,  Liszt Concert Hall in Raiding. She made a phonographic premiere of Grażyna Bacewicz works for DUX label. Soon there will be available her CD with Frederic Chopin’s music, recorded for the Sheva Collection in the Naxos distribution.

She currently studies at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz, Austria in the class of prof. Milana Chernyavska and she is a PhD student at the Academy of Music Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź in the class of dr hab. Hanna Holeksa. She graduated from the Music School in Tymbark, class of Robert Rosiek and prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek, Academy of Music in Krakow, class of prof. Andrzej Pikul, and from Haute École de Musique de Genève in Switzerland, class of prof. Fabrizio Chiovetta.

Joanna is a laureate of many piano competitions in England, USA, Estonia, France, Germany, Austria, Hungary incl. 17th Citta di Padova International Competition (1st prize and all special prizes). She received numerous scholarships, including: the Ministry of Culture and National Heritage Young Poland (2020), Julian Cochran Foundation (2020), Dartington Scholarship Trust in England (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), the National Fund for Children (2008-2012), the National Adam Mickiewicz Institute (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern in Switzerland (2019), SEMP Mobility Program in Geneva, Switzerland (2019).

Joanna is a judge in many international competitions including the International Liszt Piano Youth Competition in China and Utrecht, Elevato International Piano Competition in Salzburg and Bern, IOPC- International Online Instrumental Performance Competition, Kreisler International Competition in Bonn. In addition, Joanna is regularly providing masterclasses as a professor for Elevato International Masterclasses or Association Chinese Culture Music & Arts in China and Germany.

She honed her skills during international master classes, incl. Tel-Hai Masterclasses in Israel, Malaga Summer Festival & Masterclasses in Spain, Pianale Masterclasses in Germany under the supervision of many outstanding pianists, incl. Dmitry Bashkirov, Jura Margulis, Dmitry Alexeev, Jean Marc Luisada, Tatiana Zelikman, Ronan O’Hora, Elza Kolodin, Paula Badura-Skoda, Dina Yoffe, Akiko Ebi, Kevin Kenner, Anna Malikova, Andrzej Jasiński, Piotr Paleczny, Bradley Bolen, Emanuel Krasovski, Aquilles delle Vigne, Janusz Olejniczak, Konstanze Eickhorst, Lilja Zilberstein. 


 Ona nie tylko gra… Ona żyje muzyką (Sonja Koller, General Anzeiger ) 

 

Joanna Sochacka to polska pianistka pochodząca z Mszany Dolnej. Do tej pory, koncertowała w kilkunastu krajach (Anglia, Francja, Austria, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Estonia, Holandia, Włochy, Mołdawia, USA, Izrael) i występowała z recitalami w wielu prestiżowych salach koncertowych m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Royal Albert Hall w Londynie, Sali Koncertowej Beethoven-Haus w Bonn, Filharmonii Narodowej w Kiszyniowie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Łódzkiej, Willi ,,Atma’’ w Zakopanem, Sali Koncertowej na Zamku Esterhazych w Eisenstadt, Viennese Hall w Mozarteum w Salzburgu, Sali Koncertowej im. Ferenca Liszta w Raiding. Wkrótce dostępne będą jej dwie debiutanckie płyty – nagrana dla wytwórni Sheva Collection w dystrybucji Naxos z muzyką Fryderyka Chopina i premiera fonograficzna dzieł fortepianowych Grażyny Bacewicz zrealizowana dla wytwórni DUX.

Joanna jest regularnie jurorem, m.in. MMiędzynarodowego Konkursu International Liszt Piano Youth Competitionw Chinach i Utrechcie, Elevato International Piano Competition w Salzburgu i w Bernie, IOPC International Online Instrumental Performance Competition, Kreisler International Competition w Bonn, a także laureatką wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych w Anglii, USA, Francji, na Węgrzech, w Estonii, we Włoszech, m.in. XVII Międzynarodowego Konkursu Citta di Padova w Padwie (I nagroda i wszystkie nagrody specjalne). Wielokrotnie występowała z towarzyszeniem orkiestry, wykonując koncerty fortepianowe Mozarta, Beethovena, Chopina i Czajkowskiego pod batutą takich dyrygentów, jak Maciej Tworek, Jacek Kraszewski. Otrzymała liczne stypendia, m.in: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2020), Julian Cochran Foundation (2020),, Dartington Scholarship Trust w Anglii (2007, 2013), Sapere Auso (2009-2014), Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2008-2012), Narodowego Instytutu Adama Mickiewicza (2010), Rita Zimmermann Musik Stiftung Bern w Szwajcarii (2019), SEMP Mobility Programme w Szwajcarii (2019).

Studiuje obecnie w Universität für Musik und darstellende Kunst w Graz w Austrii, w klasie prof. Milany Chernyavskiej, a ponadto jest doktorantką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie dr hab. Hanny Holeksy. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Tymbarku w klasie mgr. Roberta Rośka i prof. Haliny Waszkiewicz-Rosiek, studia na Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie prof. Andrzeja Pikula, a także studia na Haute École de Musique de Genève w Szwajcarii w klasie prof. Fabrizio Chiovetty.

Doskonaliła swoje umiejętności podczas międzynarodowych kursów mistrzowskich m.in. Tel-Hai Masterclasses w Izraelu, Malaga Summer Festival & Masterclasses w Hiszpanii, Pianale Masterclasses w Niemczech pod okiem wielu wybitnych pedagogów, m. in. Dmitrija Bashkirova, Jury Margulisa, Dmitrija Alexeeva, Jean Marca Luisady, Tatiany Zelikman, Ronana O’Hory, Elzy Kolodin, Paula Badury- Skody, Diny Yoffe, Akiko Ebi, Kevina Kennera, Anny Malikovej, Andrzeja Jasińskiego, Piotra Palecznego, Bradleya Bolena, Emanuela Krasovskiego, Aquillesa delle Vigne, Janusza Olejniczaka, Konstanze Eickhorst, Lilji Zilberstein. Ponadto Joanna od kilku lat prowadzi kursy mistrzowskie m.in. Elevato International Masterclasses, czy dla Association Chinese Culture Music & Arts w Chinach i Niemczech.